Een westerse poging tot verontschuldigen voor de Islam

Ik heb het boek van Karen Armstrong ‘Mohammed’ gelezen met als ondertitel: Een westers poging tot begrijpen van de Islam. Ik vind dit boek eerder een westerse poging tot verontschuldiging voor de Islam.

‘Het is voor ons waarschijnlijk onmogelijk omdit verhaal los te zien van de wreedheden van de nazi’s’ en’ Natuurlijk kunnen we het zonder reserve veroordelen’. Deze opmerkingen gaan over de Profeets vzhm afrekening met het verraad van de Banie Karoeza.

Armstrong probeert steeds situaties uit te leggen die de westerling kunnen verontwaardigen. Ze gebruikt Christelijke voorbeelden om deze selectieve verontwaardiging uit te leggen. Maar zelf is ze er ook niet vies van omdat de voorbeelden zich beperken tot de middeleeuwen of de Nazi’s in de vorige eeuw. Terwijl dit boek in 1996 is geschreven.

 Dit is na de bezetting van Palestina en Libanon door Israël met al haar wreedheden zoals Chabra en Chatila.

Na de eerste Golfoorlog waar de Koerden door Amerika werden verraden en overgeleverd aan de wreedheden van Saddam.

Na de westerse vriendschap en steun aan Saddam massamoorden.

Om een paar feiten uit de regio te noemen.

Tijdens de oorlog met Vietnam werden meer bommen gebruikt dan de hele tweede wereldoorlog bij elkaar.

Koning Leopold II heeft tijdens zijn poging om slavernij en kannibalisme te bestrijden 20miljoen Afrikanen gemarteld en vermoordt toch is er gewoon een straat in Brussel naar hem vernoemd.

En dan heb ik het nog niet over hoeveel slachtoffers de strijd tegen het ‘communisme’ in Zuid-Amerika heeft geleverd.

Allemaal vreselijke zaken waar de westerling prima mee kan leven om zich vervolgens te verontwaardigen over de Profeet Mohammeds vzmh zelfverdediging. De zelfde westerling die waarschijnlijk na de leugens en de wreedheden tegen de Irakezen gewoon weer op Bush junior heeft gestemd. Dus oorlog en wreedheden is de verontwaardigde westerling niet vreemd.

Daarom lijkt mij de verontwaardiging eerder een poging om oorlog en wreedheden tegen de vijand(eerst communisme nu Islam) te rechtvaardigen dan oorlog en geweld te bestrijden.

Mensen die zich echt verontwaardigen over geweld en oorlog gaan geen termen zoals collateral damage verzinnen.

De zelfkritiek van Armstrong over Christenen siert haar aan de ene kant maar haar utopische uitgangspunt van de westerling duidelijk niet. De westerse supermacht Amerika deinst er niet voor terug om alle middelen te heiligen voor eigen belang maar Armstrong refereert er geen een keer naar. Wie is deze westerling aan wie Armstrong de Islam uitlegt? Onder welke steen is hij/zij vandaan gekropen en wie heeft hem het recht gegeven om zich te verontwaardigen over Mohammed vzmh?!

De Nazi’s zijn ook de oorzaak van de dood van 20 miljoen Russen tijdens WO II. Dit heeft Amerika er niet van weerhouden om een haatcampagne tegen het Communisme te starten. De zogenaamde Koude Oorlog, omdat de twee supermachten USA en USSR niet direct in oorlog waren. Ik vertaal het als oorlog zonder blanke doden dat schijnbaar niet als oorlog wordt geteld. Het is waarschijnlijk de verontwaardigde westerling niet ontgaan dat er vreselijk bloedige oorlogen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika werden uitgevochten in deze ‘kilte’.

De Nazi’s hebben ook massaal zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen afgemaakt. Toch hebben deze wreedheden deze groepen geen extra privileges gebracht zoals de Joden. De zigeuners worden tot de dag van vandaag met de nek aangekeken of genegeerd.

Verder is de westerse geschiedenis gekenmerkt door oorlogszuchtige expansiedrift. Het westen is trots op deze geschiedenis. Hoe zit het dan met het trauma van de Joodse holocaust?Alsof er alleen Joden zijn afgeslacht?

En waarom worden deze wonden steeds weer open gereten als het over moslims gaat die helemaal niks te maken hebben met deze westerse drama?

Zowel Hitler als de holocaust zijn erfenissen van de verlichte ‘Joods-christelijke’ beschaving. En waarom alleen dit gedeelte van de erfenis van zo’n groots beschaving?Waarom geen vergelijking met Europese kolonisten? Omdat kolonisatie ondanks dat het gepaard ging met geweld en onderdrukking toch een positief en romantisch imago heeft?

Ik krijg steeds meer het idee dat het alleen maar uitgelicht wordt als een stok om naar de moslims te slaan ten einde de bezetting van Palestina en de daarbij horende wreedheden te rechtvaardigen. Dat zie ik ook in Nederland nu de hetze tegen de islam wordt gekenmerkt door zogenaamd op te komen voor Joden en homoseksuelen. ‘Ik ben tegen de Islam omdat ze tegen homo’s en Joden zijn’. De ene haat t rechtvaardigt kennelijk de ander.

De Palestijnen die zich verzetten tegen de wrede bezetting van Israël krijgen de smet van de erfenis van de westerse beschaving. Zo wordt het verzet tegen Israël gezien als samenheulen met de Nazi’s. Antisemitisme is een westers cultuur die tegen de moslims wordt gebruikt.

Niet omdat de westerling zo wakker ligt van de door hem begane wreedheden maar omdat hij hoopt dat een ander dat voor hem gaat doen. En zolang de moslims daar intrappen, en meer bezig zijn hun imago in het westen op te poetsen dan de eigen belangen te verdedigen, kan het westen haar gang gaan.

Dus de selectieve verontwaardiging en de bewuste onwetendheid over de Islam is een sluwe strategie die niks te maken heeft met vredelievendheid of menselijkheid. Je gebruikt geen verontwaardiging over geweld om hetzelfde geweld in het kwadraat te rechtvaardigen.

Probeer maar deze tekst te lezen met de illegale bezetting van Irak in je achterhoofd:

‘’Het is waarschijnlijk onmogelijk om dit verhaal los te zien van de wreedheden van de Nazi’s Het zal onvermijdelijk veel mensen onherroepelijk van Mohammed vervreemden. Westerse geleerden zoals Maxime Rodinson en W. Montgomery Watt brengen naar voren dat het niet juist de gebeurtenissen beoordelen naar de maatstaven van de twintigste eeuw. Dit was een zeer primitieve samenleving- veel primitiever dan de joodse samenleving waarin Jezus leefde en zijn evangelie van vergeving en liefde zo’n zeshonderd jaar eerder had verspreid. In dit stadium hadden geen de Arabieren geen idee van een universele wet iets wat moeilijk- misschien onmogelijk- te bereiken is wanneer er geen sprake is van een zekere openbare orde, zoals welke in de antieke wereld opgelegd door een groot rijk.’

Het woord antiek in de laatste zin vind ik ronduit hilarisch. De grote Romeinse rijk gebruikte moord als entertainment. Naar de maatstaven van zijn tijd heeft Mohammed vzmh uitstekend gehandeld. Naar de maatstaven van deze tijd heeft nog steeds uitstekend gehandeld omdat hij niet selectief te werk ging en vrede heeft afgedwongen.

Laten we het andersom doen.

Laten we het Westen meten met die maatstaven van toen. Oog om Oog, Tand om Tand.

Dan was Amerika en zijn schoothondjes nog steeds naar de meest primitieve maatstaven een absolute barbaar. Dan had de dodenteller in Afghanistan allang moeten stoppen voor dat er 3000 slachtoffers vielen. Nee, de westerling, die is opgegroeid met de bergrede van Mozes waar Armstrong graag naar refereert, ging vrolijk door en toen zijn honger naar bloed en wraak nog niet gestild was ging hij op zoek naar een nieuw slachtoffer: Irak. Verklaar dat maar met de maatstaven van de twintigste eeuw.

En nog steeds beginnen de meeste teksten over de Islam met 11 sept. Terwijl in de meest primitieve samenleving de rekening in het kwadraat is vereffend. Welke maatstaven gebruiken deze mensen?

En dan maar het westen met de westerse maatstaven van de twintigste eeuw. We hebben een universele wet en een openbare orde. We hebben zelfs NAVO en  de VN. En toch hebben we Bush illegale oorlog. En toch is hij herkozen.

Gaat u dat maar naar westerse maatstaven verklaren mevrouw Armstrong.

Ik weet dat mevrouw Armstrong binnen de islamtische wereld een gerespecteerde schrijfster is omdat positief beeld geeft over de islam aan het westen. Maar ik vind de toon nogal nederig en verontschuldigend. Vooral het begrip voor westerse verontwaardiging vind ik ronduit bespottelijk. Alsof je je maagdelijkheid moet bewijzen aan een prostituee anders gaat ze nog slecht over je denken. Karen Armstrong haalt het christendom vaak en bijbelse teksten om begrip voor de moslims te kweken. Het is fijn dat het christendom bekritiseerd kan worden maar als daarnaast het westen wordt geïdealiseerd blijft de selectieve verontwaardiging gelijk. En daar is juist een christelijke uitdrukking van op toepassing: Gij die zonder zonde leeft, werpe de eerste steen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s